МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗБОРУ УРОЖАЮ ДЛЯ ПОПУЛЯЦІЙ ІЗ НЕПЕРЕКРИВНИМИ ПОКОЛІННЯМИ

  • V. G. Matsenko Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
Ключові слова: моделі збору врожаю, дискретна логістична модель, модель Рікера

Анотація

Розглянуто дискретну логістичну модель та модель Рікера зі збором урожаю. Для них знайдено стаціонарні та періодичні розв'язки, досліджено їх стійкість. З моделями проведено ряд числових експериментів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

[1] Маценко В. Г. Математичне моделювання екологічних процесів : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2019. 376 c.
[2] Шарковський А. Н., Майстренко Ю. Н., Романенко Е. Ю. Разностные уравнения и их применения. Киев : Наук. думка, 1986. 280 с.
[3] Ben G. Yu., Sleeman B.D. On the discrete logistic model in biology. Applicate Analysic, 1989. 33 (3-4). Pp. 215-231.
[4] Radwan G. R. On some generalized discrete logistic maps. Journal of Advanced Research, 2013. 4. Pp. 163-171.
[5] Greenwell R. The Ricker salmon model. UMAP J. 1984. 5. Pp. 337-359.
[6] Sacker R. G. A note on periodic Ricker maps. J. Difference equation Appl. 2007. 13. Pp. 89-92.
[7] Шарковський А. Н.Сосуществование циклов непрерывного преобразования прямой в себя. Украинский математический журнал,1964. XVI (1). N. 61-71.
[8] Li T., Yorke I. Period three implies chaos. The American Mathematical Monthly, 1975. 82 (10). Pp. 985-992.
References
[1] Matsenko V. G. Mathematical modeling of ecological processes : study guide. Chernivtsi : Yury Fedkovich Chernivtsi National University, 2019. 376 p. (in Ukrainian)
[2] Sharkovskii A. N., Maistrenko Y. N., Romanenko E. Yu. Difference equations and their applications. Kyiv : Nauk. dumka, 1986. 280 p. (in Russian)
[3] Ben G. Yu., Sleeman B.D. On the discrete logistic model in biology. Applicate Analysic, 1989. 33 (3-4). Pp. 215-231.
[4] Radwan G. R. On some generalized discrete logistic maps. Journal of Advanced Research, 2013. 4. Pp. 163-171.
[5] Greenwell R. The Ricker salmon model. UMAP J. 1984. 5. Pp. 337-359.
[6] Sacker R. G. A note on periodic Ricker maps. J. Difference equation Appl. 2007. 13. Pp. 89-92.
[7] Sharkovskii A. N. Coexistence of cycles of continuous transformation straight into itself. Ukrainian Mathematical Journal, 1964. XVI (1). P. 61-71. (in Russian)
[8] Li T., Yorke I. Period three implies chaos. The American Mathematical Monthly, 1975. 82 (10). Pp. 985-992.
Опубліковано
2023-01-13
Як цитувати
[1]
Matsenko, V. 2023. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗБОРУ УРОЖАЮ ДЛЯ ПОПУЛЯЦІЙ ІЗ НЕПЕРЕКРИВНИМИ ПОКОЛІННЯМИ. Буковинський математичний журнал. 10, 2 (Січ 2023), 165-175. DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2022.02.12.