МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ БIОЛОГIЇ ТА IМУНОЛОГIЇ IЗ ЗАПIЗНЕННЯМ

  • T. V. Lunyk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • I. M. Cherevko Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: диференціальні рівняння із запізненням, SIR модель із запізненням, різницева схема, числове моделювання

Анотація

Запропонованi та обґрунтованi рiзницевi схеми для числового моделювання початко-
вих задач для диференцiальних рiвнянь iз запiзненням. Розроблено веб-додаток для ав-
томатизацiї моделювання, за наведеними в роботi алгоритмами, динамiчних SIR моделей
iз запiзненням, що описують Covid-19 пандемiю. Проведенi числовi експерименти для мо-
дельних тестових прикладiв.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References
[1] Gopalsamy K. Stability and oscillations in delay differential equations of population dynamics. The
Netherlands. Kluwer Academic Pub. Dordrecht. 1992. 512 p.
[2] Pimenov V.G. Functional-differential equations in biology and medicine. Ural University, Yekaterinburg,
2008. 91 p. (in Russian)
[3] Arino J. and van den Driessche. Time delays in epidemic models : modeling and numerical considerati-
ons. Delay Differential Equations and Applications. 2006. 539–578.
[4] Bailey H. Mathematics in biology and medicine. Mir, Moscow, 1970. 326 p. (in Russian)
[5] Bellen A., Zenaro M. Numerical methods for delay differential equations. Oxford University Press, New
York, 2003. 395 p.
[6] Cryer C.W. Numerical methods for functional differential equations. Delay and Functional Differential
Equations and their Applications. Academic Press, New York, 1972. 17–101.
[7] Kuang J., Cong Y. Stability of Numerical Methods for Delay Differential Equations. Elsevier Science,
2007. 295 p.
[8] Ebraheem H., Alkhateeb N., Badran H., Sultan E. Delayed Dynamics of SIR Model for COVID-19.
Open Journal of Modelling and Simulation. 2021. 9. 146–158.
[9] Elsgolts L.E., Norkin S.B. Introduction to the Theory and Application of Differential Equations with
Deviating Arguments. Nauka, Moscow, 1971. 296 p. (in Russian)
[10] Hale J. Theory of functional-differential equations. Mir, Moscow, 1984. 421 p. (in Russian)
Опубліковано
2021-12-27
Як цитувати
[1]
Lunyk, T. і Cherevko, I. 2021. МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ БIОЛОГIЇ ТА IМУНОЛОГIЇ IЗ ЗАПIЗНЕННЯМ. Буковинський математичний журнал. 9, 2 (Груд 2021). DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2021.02.07.