АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДIНКА ЛОГАРИФМIЧНОЇ ПОХIДНОЇ ЦIЛОЇ ФУНКЦIЇ ПОКРАЩЕНОГО РЕГУЛЯРНОГО ЗРОСТАННЯ В $L^q[0,2\pi]$-МЕТРИЦI

  • R. V. Khats’ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Ключові слова: ціла функція покращеного регулярного зростання, логарифмічна похідна, коефіцієнти Фур'є, скінченна система променів, індикатор, теорема Гаусдорфа-Юнга

Анотація

Нехай $f$ --- ціла функція, $f(0)=1$, $(\lambda_n)_{n\in\mathbb N}$ --- послідовність її нулів, $n(t)=\sum_{|\lambda_n|\le t}1$, $N(r)=\int_0^r t^{-1}n(t)\, dt$, $r>0$, $h(\varphi)$ --- індикатор функції $f$, і $F(z)=zf'(z)/f(z)$, $z=re^{i\varphi}$. Ціла функція $f$ називається функцією покращеного регулярного зростання, якщо для деяких $\rho\in (0,+\infty)$, $\rho_1\in (0,\rho)$ і $2\pi$-періодичної $\rho$-тригонометрично опуклої функції $h(\varphi)\not\equiv {-\infty}$ існує множина $U\subset\Bbb C$, яка міститься в об'єднанні кругів із скінченною сумою радіусів така, що \begin{equation*}
\log |{f(z)}|=|z|^\rho h(\varphi)+o(|z|^{\rho_1}),\quad U\not\ni z=re^{i\varphi}\to\infty.
\end{equation*}
В цій роботі доведено, що ціла функція $f$ порядку $\rho\in (0,+\infty)$ з нулями на скінченній системі променів $\{z: \arg z=\psi_{j}\}$, $j\in\{1,\ldots,m\}$, $0\le\psi_1<\psi_2<\ldots<\psi_m<2\pi$, є функцією покращеного регулярного зростання тоді і тільки тоді, коли для деякого $\rho_3\in (0,\rho)$
\begin{equation*}
N(r)=c_0r^\rho+o(r^{\rho_3}),\quad r\to +\infty,\quad c_0\in [0,+\infty),
\end{equation*}
і для деякого $\rho_2\in (0,\rho)$ і кожного $q\in [1,+\infty)$ виконується
\begin{equation*}
\left\{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left|\frac{\Im F(re^{i\varphi})}{r^\rho}+h'(\varphi)\right|^q\, d\varphi\right\}^{1/q}=o(r^{\rho_2-\rho}),\quad r\to +\infty.
\end{equation*}

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References
[1] Bodnar O.V., Zabolots’kyi M.V. Criteria for the regularity of growth of the logarithm of modulus and the
argument of an entire function. Ukr. Math. J. 2010, 62 (7), 1028–1039. doi: 10.1007/s11253-010-0411-x
(translation of Ukr. Mat. Zh. 2010, 62 (7), 885–893. (in Ukrainian))
[2] Gol’dberg A.A. B.Ya. Levin is a creator of the theory of entire functions of completely regular growth.
Mat. Fiz., Anal., Geom. 1994, 1 (2), 186–192. (in Russian)
[3] Chyzhykov I.E. Pfluger-type theorem for functions of refined regular growth. Mat. Stud. 2017, 47 (2),
169–178. doi:10.15330/ms.47.2.169-178
[4] Hirnyk M.O. Subharmonic functions of improved regular growth. Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr. 2009,
4, 13–18. doi:10.1007/s11253-012-0624-2 (in Ukrainian)
[5] Khats’ R.V. On entire functions of improved regular growth of integer order with zeros on a finite
system of rays. Mat. Stud. 2006, 26 (1), 17–24.
[6] Khats’ R.V. Averaging of entire functions of improved regular growth with zeros on a finite system of
rays. Visn. Nats. Univ. L’viv. Politekh., Fiz.-Mat. Nauky. 2011, 718 (718), 10–14.
[7] Khats’ R.V. Regularity of growth of Fourier coefficients of entire functions of improved regular growth.
Ukr. Math. J. 2012, 63 (12), 1953–1960. doi:10.1007/s11253-012-0624-2 (translation of Ukr. Mat. Zh.
2011, 63 (12), 1717–1723. (in Ukrainian))
[8] Khats’ R.V. Asymptotic behavior of averaging of entire functions of improved regular growth.
Carpathian Math. Publ. 2013, 5 (1), 129–133. doi:10.15330/cmp.5.1.129-133
[9] Khats’ R.V. Asymptotic behavior of entire functions of improved regular growth in the metric of
Lp[0, 2π]. Carpathian Math. Publ. 2013, 5 (2), 341–344. doi:10.15330/cmp.5.2.341-344
[10] Khats’ R.V. Regular growth of Fourier coefficients of the logarithmic derivative of entire functions of
improved regular growth. Bukovinian Math. J. 2019, 7 (1), 114–120. doi:10.31861/bmj2019.01.114
[11] Khats’ R.V. Sufficient conditions for the improved regular growth of entire functions in terms of their
averaging. Carpathian Math. Publ. 2020, 12 (1), 46–54. doi:10.15330/cmp.12.1.46-54
[12] Khats’ R.V. Asymptotic behavior of the logarithms of entire functions of improved regular growth in the
metric of Lq[0, 2π]. Ukr. Math. J. 2020, 72 (4), 642–650. doi:10.1007/s11253-020-01805-x (translation
of Ukr. Mat. Zh. 2020, 72 (4), 557–564. (in Ukrainian))
[13] Kondratyuk A.A. Fourier series and meromorphic functions. Vyshcha shkola, Lviv, 1988. (in Russian)
[14] Levin B.Ya. Distribution of zeros of entire functions. In: Transl. Math. Monogr., 5, Amer. Math. Soc.,
Providence, R.I., 1980.
[15] Mostova M.R., Zabolotskyj M.V. Convergence in Lp[0, 2π]-metric of logarithmic derivative and angular
v-density for zeros of entire function of slowly growth. Carpathian Math. Publ. 2015, 7 (2), 209–214.
doi:10.15330/cmp.7.2.209-214
[16] Vasylkiv Ya.V. Asymptotic behavior of logarithmic derivatives and logarithms of meromorphic functions
of completely regular growth in the metric of Lp[0, 2π]. I. Mat. Stud. 1999, 12 (1), 37–58. (in Ukrainian)
[17] Vasylkiv Ya.V. Asymptotic behavior of logarithmic derivatives and logarithms of meromorphic functions
of completely regular growth in the metric of Lp[0, 2π]. II. Mat. Stud. 1999, 12 (2), 135–144. (in
Ukrainian)
[18] Vynnyts’kyi B.V., Khats’ R.V. On asymptotic behavior of entire functions of noninteger order. Mat.
Stud. 2004, 21 (2), 140–150. (in Ukrainian)
[19] Vynnyts’kyi B.V., Khats’ R.V. On growth regularity of entire function of noninteger order with zeros
on a finite system of rays. Mat. Stud. 2005, 24 (1), 31–38. (in Ukrainian)
[20] Vynnyts’kyi B.V., Khats’ R.V. On asymptotic properties of entire functions, similar to the entire
functions of completely regular growth. Visn. Nats. Univ. L’viv. Politekh., Fiz.-Mat. Nauky. 2011, 718
(718), 5–9.
Опубліковано
2021-09-13
Як цитувати
[1]
Khats’, R. 2021. АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДIНКА ЛОГАРИФМIЧНОЇ ПОХIДНОЇ ЦIЛОЇ ФУНКЦIЇ ПОКРАЩЕНОГО РЕГУЛЯРНОГО ЗРОСТАННЯ В $L^q[0,2\pi]$-МЕТРИЦI. Буковинський математичний журнал. 9, 1 (Вер 2021). DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2021.01.04.