ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ РIВНЯННЯ ТИПУ КОЛМОГОРОВА ЗI ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ ТА ВИРОДЖЕННЯМИ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI

  • S. D. Ivasyshen Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського”, м. Київ, Україна
  • H. S. Pasichnyk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: ультрапараболiчне рiвняння типу Колмогорова, виродження на початковій гіперплощині, фундаментальний розв'язок задачі Коші, інтегральне зображення розв'язку

Анотація

Доведено теореми про iнтегральне зображення розв’язкiв неоднорiдного виродженого
рiвняння типу Колмогорова, якi як функцiї x можуть зростати, а при t → 0 поводяться
вiдповiдним способом залежно вiд типу виродження рiвняння при t = 0.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References
[1] Ivasyshen S. D., Pasichnyk H. S. Ultraparabolic Equations with Infinitely Increasing Coefficients in
the Group of Lowest Terms and Degenerations in the Initial Hyperplane J. Math. Sci. 2020. 249 (3),
333-354. doi:https://doi.org/10.1007/s10958-02-04946-3
[2] Ivasyshen S. D., Medyns’kyi I.P., Pasichnyk H. S. Parabolic Equations with degenerations on initial
hyperplane Bukovinian. Math. J. 2016. 4 (3–4), 57–68. (in Ukrainian)
[3] Ivasyshen S., Pasichnyk H. The Cauchy problem for paraboic equation with growing lowest coefficients
Math. Bulletin of the Shevchenko scientific society. 2014. 11, 73–87. (in Ukrainian)
Опубліковано
2021-09-14
Як цитувати
[1]
Ivasyshen, S. і Pasichnyk, H. 2021. ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ РIВНЯННЯ ТИПУ КОЛМОГОРОВА ЗI ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ ТА ВИРОДЖЕННЯМИ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI. Буковинський математичний журнал. 9, 1 (Вер 2021). DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2021.01.16.