СИНГУЛЯРНI СКIНЧЕНОГО РАНГУ НЕСИМЕТРИЧНI ЗБУРЕННЯ КЛАСУ ${\mathcal H}_{-2}$ САМОСПРЯЖЕНОГО ОПЕРАТОРА

  • M. E. Dudkin Нацiональний Технiчний Унiверситет України “Київський Полiтехнiчний Iнститут iменi Iгоря Сiкорського”, Київ, Україна
  • O. Y. Dyuzhenkova Нацiональний Технiчний Унiверситет України “Київський Полiтехнiчний Iнститут iменi Iгоря Сiкорського”, Київ, Україна
Ключові слова: сингулярно збурений оператор, шкала гільбертових просторів, несиметричне збурення

Анотація

Cингулярні збурення самоспряжених операторів досліджені майже повністю. Типовою моделлю такого
збурення є оператор Лапласа збурений потенціалом типу $\delta$-функція Дірака.
Збурення самоспряженого оператора несиметричним потенціалом є новим напрямом досліджень,
породженим моделями з не локальною взаємодією.
Такі збурення рангу один розглянуті у попередніх роботах.
Ці дослідження вже узагальнені і на випадок збурення скінченого рангу,
але класу ${\mathcal H}_{-1}$.

В роботі, сингулярні рангу один несиметричні збурення узагальнені на випадок скінченого рангу
класу ${\mathcal H}_{-2}$. В цьому дослідженні наведено означення та дано опис
резольвенти такого збурення в абстрактному гільбертовому просторі
і для довільного початкового (необмеженого) самоспряженого оператора.
Основні твердження роботи проілюстровані на чисельному прикладі

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References
[1] Albeverio S., Gesztesy F., Hoegh-Krohn R., Holden H. Solvable Models in Quantum Mechanics. Second
edition. With an appendix by Pavel Exner. AMS Chelsea Publishing, Providence, RI, 2005.
[2] Albeverio S., Kurasov P. Singular perturbations of differential operators; solvable Schrodinger type
operators. Univ. Press, Cambridge, 2000.
[3] Albeverio S., Nizhnik L. Schrodinger operators with nonlocal point interactions. J. Math. Anal. Appl.
2007, 332, 884–895. doi:10.1016/j.jmaa.2006.10.070
[4] Albeverio S., Hryniv R., Nizhnik L. Inverse spectral problems for nonlocal Sturm-Liouville operators
Inverse Problems 2007, 23. 523–535. doi:10.1088/0266-5611/23/2/005
[5] Vishik M.I. On general boundary-value problems for elliptic differential equation Trudy Moskow. Mat.
Obshchestva 1952, 1, 187–246. (in Russian)
[6] Dudkin М.Е. Singularly perturbed normal operators, Ukrain. Mat. J. 1999, 51, (8), 1177–1187. doi:
10.1007/BF02592506 (translation of Ukrain. Mat. Zh. 1999 51, (8), 1045–1053. (Ukrainian))
[7] Dudkin M.E., Nizhnik L.P. Singularly perturbed normal operators Methods Funct. Anal. Topology 2010,
16, (4), 298–303.
[8] Dudkin M.E., Vdovenko T.I. Dual pair of eigenvalues in rank one singular perturbations Matematychni
Studii 2017, 48, (2), 156–164. doi:10.15330/ms.48.2.156-164
[9] Dudkin M.E., Vdovenko T.I. On extensions of linear functionals with applications to non-symmetrically
singular perturbations Methods Funct. Anal. Topology 2018, 24, (3), 193–206.
[10] Mityagin B.S. The Spectrum of a Harmonic Oscillator Operator Perturbed δ-Interactions Integr. Equ.
Oper. Theory 2016, 85, 451–495. doi:10.1007/s00020-016-2307-0
[11] Kato T. Perturbation theory for linear operators. Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften,
Band 132, Springer-Verlag New York, Inc., New York, 1966. doi:10.1007/978-3-642-66282-9
Опубліковано
2021-09-14
Як цитувати
[1]
Dudkin, M. і Dyuzhenkova, O. 2021. СИНГУЛЯРНI СКIНЧЕНОГО РАНГУ НЕСИМЕТРИЧНI ЗБУРЕННЯ КЛАСУ ${\mathcal H}_{-2}$ САМОСПРЯЖЕНОГО ОПЕРАТОРА. Буковинський математичний журнал. 9, 1 (Вер 2021). DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2021.01.11.