Головний редактор

Городецький В.В., Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри Алгебри та інформатики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Відповідальний секретар

Соваж О.Є., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Редколегія:

Бiгун Я.Й., завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Бойчук О.А., провідний науковий співробітник інституту математики Національної академії наук України;

Григоркiв В.С., завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Григорчук Р.I., професор, Техаський університет, США;

Зарiчний М.М., професор, Польща;

Iвасишен С.Д., професор, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Україна;

Козаченко Ю.В., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Лопушанський О.В., професор, Жешувський університет, Польща;

Матiйчук М.I., професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Маслюченко В.К., завідувач кафедри математичного аналізу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Перестюк М.О., завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Петришин Р.I., I проректор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Попов М.М., професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Пукальський I.Д., завідувач кафедри диференціальних рівнянь, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Скаскiв Б.О., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;

Слюсарчук В.Ю., професор, Національний університет водного господарства та природокористування, Україна;

Сопронюк Ф.О., професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Станжицький О.М., завідувач кафедри математичного моделювання, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Станек С., професор, Університет Палацького, Оломоуц, Чехія;

Теплiнський Ю.В., завідувач кафедри математики, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна;

Черевко I.М., декан факультету математики та інформатики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Ясинський В.К., професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;