1.
Слюсарчук В. Дослідження майже періодичних різницевих рівнянь з неперервним аргументом, що не використовує <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi class="MJX-tex-caligraphic" mathvariant="script">H</mi> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">\mathcal{H}</annotation> </semantics> </math&gt;-класи цих рівнянь. BMJ [інтернет]. 1 [cited 3Бер2024];1(3-4). Available from: https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/19