1.
Снітко Г. Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею. BMJ [інтернет]. 1 [cited 19Квіт2024];3(2). Available from: https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/155