Heseleva, K., I. Konet, і S. Kril. ВIДШУКАННЯ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОГО ТИПУ IНТЕГРО-ФУНКЦIОНАЛЬНИХ РIВНЯНЬ З ОБМЕЖЕННЯМИ КОЛОКАЦIЙНО-IТЕРАТИВНИМ МЕТОДОМ. Буковинський математичний журнал 8, no. 1 (Листопад 25, 2020). Accessed Червень 18, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/986.