Grod, I., G. Kulyk, і N. Stepanenko. ЛIНЕАРIЗОВАНI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI РIВНЯННЯ В ОКОЛI БАГАТОВИМIРНОГО ТОРУ. Буковинський математичний журнал 8, no. 1 (Листопад 25, 2020). Accessed Березень 3, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/984.