Chepok, O. АСИМПТОТИЧНI ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ З ПОВIЛЬНО ЗМIННИМИ ПОХIДНИМИ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ДОБУТКОМ РIЗНОГО ТИПУ НЕЛIНIЙНОСТЕЙ. Буковинський математичний журнал 8, no. 1 (Листопад 25, 2020). Accessed Березень 3, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/980.