Khats’, R. Регулярне зростання коефiцiєнтiв Фур’є логарифмiчної похiдної цiлих функцiй покращеного регулярного зростання. Буковинський математичний журнал 7, no. 1 (Вересень 7, 2019). Accessed Квітень 19, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/919.