Нитребич, З., і О. Маланчук. КРИТЕРIЙ IСНУВАННЯ НЕТРИВIАЛЬНИХ КВАЗIПОЛIНОМНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОРIДНОЇ ДВОТОЧКОВОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ РIВНЯННЯ IЗ ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ. Буковинський математичний журнал 4, no. 3-4 (Лютий 19, 2017). Accessed Квітень 14, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/220.