Тищук, Т., і Ю. Федоренко. Співіснування узагальнених періодичних розв’язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними. Буковинський математичний журнал 3, no. 1 (1). Accessed Квітень 14, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/174.