Скасків, О., і Л. Шаповаловська. Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле. Буковинський математичний журнал 3, no. 1 (1). Accessed Квітень 14, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/173.