Клевчук, І. Біфуркація циклів параболічних систем із запізненням та малою дифузією. Буковинський математичний журнал 3, no. 2 (1). Accessed Квітень 14, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/142.