Возняк, О., С. Івасишен, і І. Мединський. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині. Буковинський математичний журнал 3, no. 3-4 (1). Accessed Квітень 14, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/120.