Shavala, O. ПРО ПОБУДОВУ РОЗВ’ЯЗКIВ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ПО ЗАДАНИХ ПОСЛIДОВНОСТЯХ НУЛIВ I КРИТИЧНИХ ТОЧОК. Буковинський математичний журнал 11, no. 1 (Вересень 28, 2023): 134-137. Accessed Червень 18, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/1113.