Teplinsky, Yu. ПРО НАБЛИЖЕННЯ МАЙЖЕ-ПЕРIОДИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ НЕЛIНIЙНОЇ ЗЛIЧЕННОЇ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ КВАЗIПЕРIОДИЧНИМИ РОЗВ’ЯЗКАМИ ДЕЯКОЇ ЛIНIЙНОЇ СИСТЕМИ. Буковинський математичний журнал 9, no. 2 (Грудень 28, 2021). Accessed Квітень 19, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/1048.