Ivasyshen, S., і H. Pasichnyk. ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ РIВНЯННЯ ТИПУ КОЛМОГОРОВА ЗI ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ ТА ВИРОДЖЕННЯМИ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI. Буковинський математичний журнал 9, no. 1 (Вересень 14, 2021). Accessed Червень 18, 2024. https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/1027.