Chepok, O. АСИМПТОТИЧНI ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ З ПОВIЛЬНО ЗМIННИМИ ПОХIДНИМИ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ДОБУТКОМ РIЗНОГО ТИПУ НЕЛIНIЙНОСТЕЙ. Буковинський математичний журнал, Vol 8, no 1, Nov. 2020, doi:10.31861/bmj2020.02.081.