Khats’, R. Регулярне зростання коефiцiєнтiв Фур’є логарифмiчної похiдної цiлих функцiй покращеного регулярного зростання. Буковинський математичний журнал, Vol 7, no 1, Sept. 2019, doi:10.31861/bmj2019.01.114.