Іванчов, М., і Г. Снітко. Нелокальна обернена задача для рівняння дифузії в області з вільною межею. Буковинський математичний журнал, Vol 1, no 3-4, 1, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/6.