Кожан, Р. ПРО НЕПРЕРЕРВНIСТЬ ВIДПОВIДНОСТЕЙ ЙМОВIРНIСНИХ МIР В КАТЕГОРIЇ ЦIЛКОМ РЕГУЛЯРНИХ ПРОСТОРIВ. Буковинський математичний журнал, no 314, Jan. 2018, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/527.