Керекеша, Д. КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ОДНОГО КЛАСУ ОПЕРАТОРНИХ РIВНЯНЬ IЗ ЗАСТОСУВАННЯМИ. Буковинський математичний журнал, no 314, Jan. 2018, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/524.