Нитребич, З., і О. Маланчук. КРИТЕРIЙ IСНУВАННЯ НЕТРИВIАЛЬНИХ КВАЗIПОЛIНОМНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОРIДНОЇ ДВОТОЧКОВОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ РIВНЯННЯ IЗ ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ. Буковинський математичний журнал, Vol 4, no 3-4, Feb. 2017, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/220.