Самусенко, П. Побудова періодичних розв’язків вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням аргументу. Буковинський математичний журнал, Vol 1, no 3-4, 1, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/18.