Тищук, Т., і Ю. Федоренко. Співіснування узагальнених періодичних розв’язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними. Буковинський математичний журнал, Vol 3, no 1, 1, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/174.