Скасків, О., і Л. Шаповаловська. Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле. Буковинський математичний журнал, Vol 3, no 1, 1, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/173.