Снітко, Г. Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею. Буковинський математичний журнал, Vol 3, no 2, 1, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/155.