Клевчук, І. Біфуркація циклів параболічних систем із запізненням та малою дифузією. Буковинський математичний журнал, Vol 3, no 2, 1, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/142.