Возняк, О., С. Івасишен, і І. Мединський. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині. Буковинський математичний журнал, Vol 3, no 3-4, 1, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/120.