Баранецький, Я. Крайова задача з нерегулярними умовами для диференціально-операторних рівнянь. Буковинський математичний журнал, Vol 3, no 3-4, 1, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/119.