Vizinska, I. МОДЕЛЮВАННЯ СТIЙКОСТI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-РIЗНИЦЕВИХ РIВНЯНЬ IЗ ЗАПIЗНЕННЯМ. Буковинський математичний журнал, Vol 11, no 1, Sept. 2023, pp 71-79, doi:10.31861/bmj2023.01.06.