[1]
H. Lopushanska і A. Lopushansky, РЕГУЛЯРНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧI З IНТЕГРАЛЬНОЮ УМОВОЮ ДЛЯ РIВНЯННЯ З ДРОБОВОЮ ПОХIДНОЮ ЗА ЧАСОМ, BMJ, vol 8, no 2, Груд 2020.