[1]
I. Klevchuk, ДОСЛIДЖЕННЯ РIЗНИЦЕВИХ РIВНЯНЬ З РАЦIОНАЛЬНИМИ ПРАВИМИ ЧАСТИНАМИ, BMJ, vol 8, no 2, Груд 2020.