[1]
Y. Bihun і I. Skutar, УСЕРЕДНЕННЯ В БАГАТОЧАСТОТНИХ СИСТЕМАХ IЗ ЗАПIЗНЕННЯМ ТА ЛОКАЛЬНО-IНТЕГРАЛЬНИМИ УМОВАМИ, BMJ, vol 8, no 2, Груд 2020.