[1]
O. Chepok, АСИМПТОТИЧНI ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ З ПОВIЛЬНО ЗМIННИМИ ПОХIДНИМИ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ДОБУТКОМ РIЗНОГО ТИПУ НЕЛIНIЙНОСТЕЙ, BMJ, vol 8, no 1, Лис 2020.