[1]
R. Khats’, Регулярне зростання коефiцiєнтiв Фур’є логарифмiчної похiдної цiлих функцiй покращеного регулярного зростання, BMJ, vol 7, no 1, Вер 2019.