[1]
О. Скасків і Л. Шаповаловська, Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле, BMJ, vol 3, no 1, 1.