[1]
Г. Снітко, Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею, BMJ, vol 3, no 2, 1.