[1]
О. Возняк, С. Івасишен, і І. Мединський, Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині, BMJ, vol 3, no 3-4, 1.