[1]
Я. Баранецький, Крайова задача з нерегулярними умовами для диференціально-операторних рівнянь, BMJ, vol 3, no 3-4, 1.