[1]
S. Ivasyshen і H. Pasichnyk, ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ РIВНЯННЯ ТИПУ КОЛМОГОРОВА ЗI ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ ТА ВИРОДЖЕННЯМИ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI, BMJ, vol 9, no 1, Вер 2021.