Khats’, R. (2019) Регулярне зростання коефiцiєнтiв Фур’є логарифмiчної похiдної цiлих функцiй покращеного регулярного зростання, Буковинський математичний журнал, 7(1). doi: 10.31861/bmj2019.01.114.