Нитребич, З. і Маланчук, О. (2017) КРИТЕРIЙ IСНУВАННЯ НЕТРИВIАЛЬНИХ КВАЗIПОЛIНОМНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОРIДНОЇ ДВОТОЧКОВОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ РIВНЯННЯ IЗ ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ, Буковинський математичний журнал, 4(3-4). Available at: https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/220 (Accessed: 19Квітень2024).