Тищук, Т. і Федоренко, Ю. (1) Співіснування узагальнених періодичних розв’язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними, Буковинський математичний журнал, 3(1). Available at: https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/174 (Accessed: 19Квітень2024).