Скасків, О. і Шаповаловська, Л. (1) Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле, Буковинський математичний журнал, 3(1). Available at: https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/173 (Accessed: 14Квітень2024).