Снітко, Г. (1) Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею, Буковинський математичний журнал, 3(2). Available at: https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/155 (Accessed: 14Квітень2024).