Возняк, О., Івасишен, С. і Мединський, І. (1) Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині, Буковинський математичний журнал, 3(3-4). Available at: https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/120 (Accessed: 14Квітень2024).